Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

kingkong
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viasilence89 silence89
kingkong
9253 a594
Reposted fromKuishi Kuishi viasilence89 silence89

May 07 2015

kingkong
Uwielbiała go za poczucie humoru
Nikt jej nigdy nie rozbawiał tak jak on, on chyba dorósł
Albo oszalał kiedy zabrał ja nad rzekę
I zarzekał się ze dzięki niej jest szczęśliwym człowiekiem
Klękając przed nią, wyjął z pudelka pierścionek
Znamy się kilka tygodni, ale chce mieć cię za żonę
— TMK aka Piekielny
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
kingkong
"Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu."
— -R.Brett
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
kingkong
1804 fc19
Reposted fromlittlefool littlefool viasilence89 silence89
kingkong
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette
kingkong
5358 6255 500

May 01 2015

kingkong
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viaucieknijmi ucieknijmi
kingkong
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaucieknijmi ucieknijmi
kingkong
wszystko takie kruche wokół, a ja chcę jedynie być coraz bardziej Twoja.
Reposted fromsziiiz sziiiz viafakingkrejzi fakingkrejzi
kingkong
1818 f3ca
kingkong
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viacheshiresmile cheshiresmile
kingkong
6294 a713 500
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent

March 25 2015

kingkong
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viawelovekate welovekate
kingkong
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viawelovekate welovekate
kingkong
kingkong
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viakiks kiks
kingkong
kingkong
kingkong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl